Programări

tel:021/9672

O.C.S.

Organismul de certificare – înregistrare și autorizare a sistemelor de management – RAR-OCS

Registrul Auto Român – Organismul de Certificare Sisteme de Management (în continuare RAR-OCS) îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 768/1991, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 650/1994 şi republicată.

ACTIVITĂŢILE RAR-OCS

1. CERTIFICAREA/ÎNREGISTRAREA sistemului de management al calităţii în baza standardului ISO 9001 pentru furnizorii de produse şi servicii din industriile producătoare de autovehicule, maşini, utilaje, instalaţii, echipamente, aparate, dispozitive, aparatura şi componente aferente acestora, precum şi activităţi conexe (transport, vânzare, întreţinere, reparare, reciclare, depozitare şi comunicaţii).

2. AUTORIZAREA:
a) operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, în conformitate cu reglementările RNTR 9 – aprobate prin Ordinul Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr. 2131 din 8 decembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) agenţilor economici care execută montarea, reviziile tehnice şi repararea instalaţiilor de alimentare a motoarelor cu GPL şi/sau GNC, în conformitate cu reglementările Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului RNTR-6 – aprobate prin Ordinul Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr. 229 din 8 septembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) staţiilor de inspecţie tehnică periodică (SITP), în conformitate cu reglementările Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului RNTR-1 – aprobate prin Ordinul Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr. 2133 din 8 decembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) operatorilor economici care desfăşoară activităţi de instalare, reparare și inspecții tahografe și limitatoare de viteză, în conformitate cu reglementările RNTR 8 aprobate prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1333 din 26 septembrie 2019.

 

Organismul de certificare sisteme de management (RAR-OCS)

Adresă:

Bucureşti – 022447, sector 2, Şoseaua Vergului nr. 41

Hartă:

Persoane de contact:

Ing. Marian BURCEA
Director Executiv

0314.25.78.14 – centrală

Ing. Flavius CÂMPEANU
Director Executiv Adjunct
Ing. Ruxandra ARABAGIAN
Şef Compartiment Certificări
Ing. Virgiliu Mihail CUCLICIU
Şef Compartiment Autorizări Domeniu Reglementat
Ing. Vasilică NEAGOE
Șef Compartiment Autorizări Modificări Constructive