Programări

tel:021/9672

Regulament (UE) nr. 1322/2014

Regulamentul (UE) nr. 1322/2014 intră în vigoare de la 06.01.2015 şi se aplică de la 01.01.2016

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 364 din 18.12.2014 a fost publicat Regulamentul Delegat (UE) nr. 1322/2014 al Comisiei din 19 septembrie 2014 de completare şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte construcţia vehiculelor şi cerinţele generale pentru omologarea de tip a vehiculelor agricole şi forestiere.

Regulamentul intră în vigoare de la 06.01.2015 şi se aplică de la 01.01.2016.

Regulamentul este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.

Noutatea Legislativă a fost publicată în data de 06/01/2015