Programări

tel:021/9672

Publicare Regulament (UE) nr. 2018/858

Regulamentul delegat (UE) nr. 2018/858 intră în vigoare de la 4 iulie 2018 şi se aplică de la 1 septembrie 2020.

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 151 din 14 iunie 2018 a fost publicat REGULAMENTUL (UE) 2018/858 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 30 mai 2018 privind omologarea şi supravegherea pieţei autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi ale sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 şi (CE) nr. 595/2009 şi de abrogare a Directivei 2007/46/CE.

Regulamentul (UE) este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.

Noutatea Legislativă a fost publicată în data de 21/06/2018