Programări

tel:021/9672

Publicare Regulament (UE) 2019/839

Regulamentul (UE) 2019/839 a intrat în vigoare de la 27 mai 2019

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 138/24.05.2019 a fost publicat Regulamentul Delegat (UE) 2019/839 al Comisiei din 7 martie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 540/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind nivelul sonor al autovehiculelor şi al amortizoarelor de zgomot de înlocuire.
Regulamentul (UE) este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.

Noutatea Legislativă a fost publicată în data de 29/05/2019