Programări

tel:021/9672

Publicare OMT nr. 572/2016

OMT a intrat în vigoare la data de 28 iulie 2016

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 28 iulie 2016 a fost publicat Ordinul ministrului transporturilor nr. 572/2016 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz – RNTR 9, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.131/2005.

OMT a intrat în vigoare la data de 28 iulie 2016 (data publicării).

Forma consolidată a OMTCT nr. 2.131/2005 va fi disponibilă pe acest site, la rubrica: Reglementări / 2. Legislaţia naţională din domeniul de activitate al RAR.

Noutatea Legislativă a fost publicată în data de 29/07/2016