Programări

tel:021/9672

Publicare OMT nr. 1.319/2016

OMT va intra în vigoare la data de 1 noiembrie 2016

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 27 octombrie 2016 a fost publicat OMT nr. 1.319 din 21 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică – RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005.

Forma consolidată a OMTCT nr. 2.133/2005 este disponibilă pe acest site, la rubrica: Informaţii utile / Reglementări / 2. Legislaţia naţională din domeniul de activitate al RAR.

Noutatea Legislativă a fost publicată în data de 28/10/2016