Programări

tel:021/9672

Regulament delegat (UE) nr. 44/2014

Regulamentul delegat (UE) nr. 44/2014 intră în vigoare de la 17.02.2014 şi se aplică de la 01.01.2016

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 25 din 28.01.2014 a fost publicat Regulamentul delegat (UE) nr. 44/2014 al Comisiei din 21 noiembrie 2013 de completare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte construcţia vehiculelor şi cerinţele generale pentru omologarea de tip a vehiculelor cu două sau trei roţi şi a cvadriciclurilor.

Regulamentul intră în vigoare de la 17.02.2014 şi se aplică de la 01.01.2016.

Regulamentul este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.