Programări

tel:021/9672

Analiza activităţii staţiilor ITP autorizate în 2009

Anul trecut s-au efectuat aproape două milioane de inspecţii tehnice periodice în staţiile ITP autorizate de Registrul Auto Român. Vechimea medie a vehiculelor a fost de 8,63 ani, faţă de 13,5 ani în 2006 sau 9,83 ani în 2008. Distribuţia parcului de vehicule prezentate la ITP în 2009 în funcţie de vechime arata astfel:

– 38,35 % au între 1 şi 4 ani (în creştere faţă de 31,57 în 2008)

– 29,13% au 5 – 9 ani

– 32,52% au peste 10 ani (în scădere comparativ cu 40,54% în 2008)

Dintre vehiculele aflate la prima prezentare pentru efectuarea inspecţiei tehnice periodice, 82% (1.381.350 vehicule) au fost admise, faţă de 67,82% în 2008. Creşterea procentajului de vehicule admise are ca motiv modificarea legislaţiei în domeniu, fiind consecinţă directă a faptului că acum vehiculele care prezintă numai defecţiuni minore sunt declarate admise la ITP.

Din cele 305.512 vehicule respinse, peste 80.000 au între 10 şi 15 ani şi peste 100.000 au fost folosite mai mult de 15 ani. Cele mai multe respingeri au avut la baza defecţiuni la: instalaţia de iluminare şi sistemul electric (7,22%); punţi, roţi şi mecanismul suspensiei (6,14%); sistemul de frânare (5,77%); emisii poluante (4,56%). La ultimele două poziţii se observă o scădere considerabilă a numărului de vehicule respinse faţă de 2008, când numărul vehiculelor cu probleme la sistemul de frânare a fost de trei ori mai mare şi cel al vehiculelor care au depăşit nivelul maxim admis pentru emisiile poluante a fost dublu. O altă consecinţă a înnoirii parcului auto este scăderea procentajului vehiculelor cu defecţiuni ce afectează grav siguranţa circulaţiei, de la 22% în 2008 la numai 6,62% în 2009.

Numărul mediu de defecţiuni pentru vehiculele respinse este de 5,2. Inspecţia tehnică periodică s-a efectuat anul trecut în 1264 de staţii autorizate de către Registrul Auto Român. Gradul de acoperire la nivel naţional variază de la 8, respectiv 9 staţii în judeţele Tulcea şi Mehedinţi la 195 de staţii autorizate ITP în Bucureşti şi Ilfov. Media zilnică de vehicule prezentate pe judeţe variază între 42 (Tulcea) şi 955 (Bucureşti).

Comunicatul de presă a fost publicat în data de 16 / 02 / 2010

Comunicatul de presă a fost publicat în data de 16/02/2010